Zintuiglijk spel en inclusie

Momenteel zijn veel speeltuinen niet erg geschikt voor gehandicapte kinderen. Vooral kinderen met een visuele beperking, autistische kinderen en kinderen die een rolstoel gebruiken komen er slecht vanaf. Enerzijds omdat (grote delen van) speeltuinen vaak niet goed toegankelijk zijn voor deze doelgroep en anderzijds omdat de speeltoestellen meestal niet geschikt zijn.

Lees meer

Typische toestellen voor mensen met een handicap

Typische toestellen geschikt voor mindervaliden zijn een nestschommel, hangmat, schommels met een speciale schommelzit en enkele draaitoestellen. De valdempende ondergrond onder en bij deze toestellen dient dan wel van een vast materiaal te zijn, geschikt voor de specifieke valhoogte. Wist u dat ook onze professionele XL trampoline geschikt is voor rolstoelgebruikers? Hier een uitgebreide handleiding voor het gebruik van de trampoline met een rolstoel.

Zintuiglijk spel

Zintuiglijk spel is gecentreerd rond de vijf zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen en proeven). Het zorgt ervoor dat je nieuwsgierig wordt en het stimuleert de cognitieve ontwikkeling. Een klein voorbeeld is ‘schommelen’: evenwicht, bewegen, snelheid, hoogte). Soms kan er sprake zijn van een zintuiglijke beperking wat het samenspelen met anderen bemoeilijkt. Door het plaatsen van speelobjecten die zintuiglijk spel stimuleren ligt de nadruk op wat kinderen juist wèl kunnen en vooral om dat samen te beleven.