Klimtoestellen

Het klimtoestel heeft een hele ontwikkeling doorgemaakt sinds Aldo van Eyck's klimbollen wereldfaam verwierven. In deze rubriek tonen wij compacte toestellen met als hoofdfunctie klimmen. Klimtoestellen met traditionele vormen zijn bijvoorbeeld de klimpiramide, klimzeshoek en de klimcombinaties.

Steeds meer wordt gebruik gemaakt van het duurzame polyamide herculestouw in klimtoestellen, wat bijdraagt aan meer dynamisch spel. De touwlabyrinten vormen hier een voorbeeld van.