Kennisdeling binnen Goede Speelprojecten is een belangrijk aspect. Wij werken samen met die partijen, die expertise en ervaring hebben die waardevol zijn voor ons vakgebied. Onze kennispartners zien niet alleen het belang in van het delen van kennis, maar spelen een vooruitstrevende en actieve rol om richting te geven aan ons vakgebied. Zij begrijpen dat door kennisontwikkeling en kennisdeling ons vakgebied zich blijft ontwikkelen.

NL Greenlabel

NL Greenlabel staat voor een meetbaar duurzame leefomgeving. Ze beheert een integraal concept van duurzaamheid dat urgente opgaves zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verlies van biodiversiteit en maatschappelijk draagvlak met elkaar verbindt. Goede Speelprojecten, partner sedert 2014, beschikt als enige leverancier van speel- en sporttoestellen over de prestigieuze duurzaamheidspaspoorten van NLGreenlabel.

Bekijk hier onze gelabelde producten:


Branchevereniging Spelen & Bewegen

De Branchevereniging Spelen & Bewegen zet zich in voor optimaal ingerichte sport-, speel- en ontmoetingsplekken. Van natuurlijke speelplekken tot sportparken voor jong en oud. De leden zijn expert in ontwerp, beheer en veiligheidsinspectie. Tevens excelleert de Branchevereniging op het gebied van kennis en onderzoek en is zij gesprekspartner voor overheid en diverse instellingen.

Eco-Schools

Eco-Schools is hèt wereldwijde programma om leerlingen te stimuleren tot duurzaam denken en doen. Het programma is door de Verenigde Naties erkend als een leidend programma in het realiseren van onderwijs voor duurzame ontwikkeling. Wereldwijd doen er al 19 miljoen leerlingen mee in 68 landen.