Boomhutten

Boomhutten die rondom een boom worden geplaatst, worden qua vorm en beeld aangepast aan de uitgezochte boom. In de meeste gevallen is er sprake van maatwerk en informatie over de betreffende boom is belangrijk. De boom zelf mag namelijk niet beklimbaar zijn.

De constructie van een boomhut is waar mogelijk zelfdragend, zodat geen funderingen nodig zijn, die de wortels van de boom zouden kunnen beschadigen. Omwille van eventuele laaghangende takken kan het dak een andere vorm krijgen dan in het voorbeeld afgebeeld.

De huisjes of hutten kunnen ook als vrijstaand element, zonder boom, uitgevoerd worden. Graag sparren wij met u over de mogelijkheden.