Boomhutten

Boomhutten die rondom een boom worden geplaatst worden qua vorm en beeld aangepast aan de uitgezochte boom. Dergelijke boomhutten zijn daarom steeds maatwerk en informatie over de betreffende boom is belangrijk. De constructies van de boomhutten zijn waar mogelijk zelfdragend, zodat geen funderingen nodig zijn, die de wortels van de bomen zouden kunnen beschadigen. Omwille van eventuele vertakkingen aan de boom kan het dak van de boomhut een andere vorm krijgen dan in het voorbeeld afgebeeld.