Interactief

Interactieve speeltoestellen spelen in op de wensen van kinderen en jongeren. Zij worden in de buitenlucht uitgedaagd samen met anderen actief te zijn met beeld, licht en geluid. Spelen levert altijd beweging op en vervolgens wekken deze bewegingen weer energie op. Interactieve speeltoestellen voor een nieuwe generatie.

Playzones

Playzones anno 2017 hebben zoveel meer dan schommels, klim/klauterobjecten of glijbanen. Met interactief spelen is een wereld te winnen, ga maar na: de positieve kanten van buitenspelen combineren met de uitdaging van gamen. Waarbij je er wel voor moet zorgen zelf de energie op te wekken!