Generatietuin

De beweegobjecten van de Generatietuin zijn ontwikkeld voor behoud van motorische vaardigheden van oudere mensen. En leuk voor de bezoekers van de zorginstelling om samen met hun dierbaren mee aan de slag te gaan. Geplaatst in een natuurlijke, tuinachtige omgeving biedt de generatietuin een gevarieerd aantal objecten waar iedereen, van jong tot oud, uitgedaagd wordt te bewegen. Hier ontstaan levensloopbestendige ontmoetingsplekken.

Oriënteer u ook op zintuiglijke beleving