Beweegtuin

Beweging is van groot belang voor het fysieke en mentale welzijn van mensen. Dat geldt voor iedereen, van jong tot oud en van mobiel tot beperkt. Daarom worden steeds vaker sport- en beweegfaciliteiten ontwikkeld waar iedereen gebruik van kan maken, ongeacht leeftijd, fitheid en mobiliteit. Een goed voorbeeld hiervan is de beweegtuin.

Lees meer

Een beweegtuin is een plek in een park of plantsoen waar plaats is ingeruimd voor fitness- en beweegtoestellen. In Nederland is een beweegtuin vaak gesitueerd bij complexen waar veel ouderen wonen. Dat geeft senioren, maar ook jongeren, de gelegenheid om met behulp van beweegtuin-toestellen lichamelijke oefeningen te doen in de buitenlucht. Naast de gezondheidswinst is de beweegtuin voor ouderen een probaat middel om sociale integratie te bevorderen.

Beweegtuin toestellen voor jong en oud(er)

Ten gevolge van de demografische ontwikkeling kun je vaststellen dat de groep oudere mensen in absolute zin, maar ook procentueel, steeds groter wordt. Mensen worden ouder en wensen daarbij hun geestelijke en lichamelijke vitaliteit zo lang mogelijk te behouden. Hiervoor heb je geschikte sportfaciliteiten nodig die een speciale training, alsook het plezier aan beweging, mogelijk maken. Idealiter zijn deze faciliteiten zo dicht mogelijk in de nabijheid van de woonomgeving van de doelgroep gesitueerd.

Faciliteiten als de beweegtuin adresseren alle leeftijdsgroepen, want training en beweeglijkheid is niet zozeer een kwestie van leeftijd, maar eerder een kwestie van aantrekkelijke vormgeving en verkrijgbaarheid. Naast behoud van de vitaliteit zijn onze beweegtuintoestellen geschikt voor revalidatiedoeleinden.

Coördinatie, mobiliteit en kracht

Er zijn beweegtuintoestellen beschikbaar in verschillende categorieën. Toestellen zoals de Hindernissenbuis en de No-touch spiraal zijn voornamelijk gericht op het trainen van de coördinatie. Toestellen als de Dubbelzaag en de Schoudertrainer bevorderen de mobiliteit. Om gericht op spierkracht te trainen, is de Gewichtenheffer ontwikkeld.

Beweegtuin als belevingstuin voor ouderen

Bij de beweegtuin voor ouderen wordt in toenemende mate ingezet op de belevingstuin, vooral bij zorginstellingen. Bewoners kunnen naast het bewegen, ontspannen en van de natuur genieten. De beleving in de natuur biedt frisse lucht, kleur en geur. De keuze van de beplanting is dan ook erg belangrijk om geur en kleur optimaal te benutten (denk aan seringen, rozen of heel bijzonder: de olijfwilg). Bijkomend voordeel van de zintuigelijke beleving in de beweegtuin is het effect van de reminiscentie bij ouderen omdat geur hier een belangrijke plaats inneemt. Geuren zijn een belangrijk onderdeel van herinneringen, waardoor geuren bij ouderen (met dementie) prettige herinneringen kunnen ophalen.

Kortom, de beweeg- en belevingstuin draagt bij aan fysiek, sociaal en mentaal welbevinden. Een gezonde omgeving voor een gezonde generatie.