Generatietuin

Recentelijk hebben wij een assortiment aan beweegtoestellen ontworpen, bedoeld voor de bevordering van coördinatie en motoriek van ouderen in de beweegtuin van een verpleeghuis en in de openbare ruimte. De meeste beweegtoestellen zijn zodanig vormgegeven dat je er ook met een rolstoel bij kan.

Een generatietuin bestaat uit beweegtoestellen en een beweegvriendelijke, groene buitenomgeving bij of in de nabijheid van een zorginstelling of in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in de buurt van een wijkcentrum).

Doel van deze interventie is om ouderen, zowel mannen als vrouwen, woonachtig in of in de omgeving van een zorginstelling, te laten bewegen in de buitenlucht. Het betreft hier ouderen met of zonder een lichamelijke en/of cognitieve beperking.

Door bij voorkeur 2 maal per week extra te bewegen in de buitenlucht treedt er een fysieke verbetering op en neemt ook de sociale interactie toe. De beweegtuin is rolstoel toegankelijk.

Wij wensen een bijdrage te leveren aan een omgeving waarin kinderen, volwassenen en ouderen graag vertoeven, bewegen en samen plezier beleven met onze aantrekkelijk vormgegeven en functioneel interessante attributen, bij voorbeeld in een beweegtuin.

Download hier de brochure Generatietuin

Oriënteer u ook op zintuiglijke beleving