Generatietuin

De Generatietuin is ontwikkeld voor behoud van motorische vaardigheden van oudere mensen. Geplaatst in een natuurlijke, tuinachtige omgeving biedt de generatietuin een gevarieerd aantal objecten waar iedereen, van jong tot oud, uitgedaagd wordt te bewegen. Hier ontstaan levensloopbestendige ontmoetingsplekken.

Download hier de brochure van de generatietuin

Oriënteer u ook op zintuiglijke beleving