Parkinrichting

De leefbaarheid van steden hangt steeds meer af van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hoogwaardig ingerichte openbare ruimten zijn zelden het werk van één persoon of organisatie, maar vaak het resultaat van samenwerking tussen verschillende partijen. Door samen met opdrachtgevers, bewoners, kunstenaars en andere belanghebbenden passende concepten te ontwikkelen en maatwerk te leveren, worden aantrekkelijke, groene plekken in stedelijke gebieden gerealiseerd.

Onze landschapselementen voegen veel toe aan de beeldkwaliteit van groene ruimten en parken en dragen bij aan een sociale en duurzame leefomgeving. Zij vormen een onlosmakelijke eenheid met het landschap of park.