Parkinrichting

De leefbaarheid van steden hangt steeds meer af van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hoogwaardig ingerichte openbare ruimten zijn zelden het werk van één persoon of organisatie, maar vaak het resultaat van samenwerking tussen verschillende partijen. Door samen met opdrachtgevers, bewoners, kunstenaars en andere belanghebbenden passende concepten te ontwikkelen en maatwerk te leveren, worden aantrekkelijke, groene plekken in stedelijke gebieden gerealiseerd.

Landschapselementen

Onze landschapselementen voegen veel toe aan de beeldkwaliteit van groene ruimten en parken en dragen bij aan een sociale en duurzame leefomgeving. Zij vormen een onlosmakelijke eenheid met het landschap of park. Te denken valt aan klimbomen, zwerfkeien en landmarks van houtsnijwerken.

Zitelementen

Onze zitelementen zijn veelal gericht op de beleving van kinderen en jeugd, maar zijn ook geliefd bij volwassen gebruikers. Voorbeelden hiervan zijn de lummelplateaus en lummelbanken. Deze worden ook vaak geïntegreerd in onze ontmoetingsplekken voor jong en ouder.