Zintuiglijk spel en inclusie

Zintuiglijk spel is gecentreerd rond de vijf zintuigen (horen, zien, ruiken, voelen en proeven). Het zorgt ervoor dat je nieuwsgierig wordt en het stimuleert de cognitieve ontwikkeling. Een klein voorbeeld is ‘schommelen’: evenwicht, bewegen, snelheid, hoogte). Soms kan er sprake zijn van een zintuiglijke beperking wat het samenspelen met anderen bemoeilijkt. Door het plaatsen van speelobjecten die zintuiglijk spel stimuleren ligt de nadruk op wat kinderen juist wèl kunnen en vooral om dat samen te beleven.