Kan iedereen meedoen?

Juist voor kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking is het ontzettend belangrijk om zo veel als mogelijk deel te nemen aan buitenspeelmogelijkheden. Voor kinderen en jongeren zonder beperking is het evenzeer van groot belang. Immers, hierdoor ontstaat begrip en respect voor de ‘ander’. Bij ‘inclusive play‘ staat samen spelen en bewegen centraal, ongeacht sekse, sociaal-culturele achtergrond, intellectueel vermogen of lichamelijke en zintuiglijke beperking.

Fun4all

De toestellen van de productlijn Fun4all zijn bewegende toestellen die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. U vindt ze op onze website, evenals andere toestellen die typisch toegepast worden in een inclusieve omgeving, in de rubriek ‘Zintuiglijk spel en inclusie’.

Wat is een inclusieve omgeving?

Ons doel met inclusie is de openbare ruimte steeds meer in te richten als een verblijfsgebied waar inwoners van alle leeftijden, culturele achtergrond en vooral ook kwetsbare groepen, prettig kunnen spelen, bewegen en ontmoeten.

Een buitenruimte die een aantrekkelijke speelruimte biedt voor kinderen en waar inwoners verschillende sport- en beweegvormen kunnen beoefenen. Een buitenruimte die uitnodigt tot ontmoeting. Een groene ruimte die multifunctioneel wordt ingericht, zodat verschillende doelgroepen, jong en oud, mèt en zonder beperking, er prettig kunnen verblijven. Om deze reden richten we ons niet enkel op traditionele speelplekken voor de doelgroep 0 tot 18 jaar, maar kijken we verder dan dat: spelen, bewegen en ontmoeten is voor iedereen en kan overal.

Ontwerpnorm voor een inclusieve (speel)ruimte

Wat een inclusieve omgeving in eerste instantie kenmerkt is de toegankelijkheid voor jong en oud, ook rekening houdend met eventuele fysieke handicaps en uitdagingen. In de Duitse norm DIN 18034-1 (2020-10) worden de uitgangspunten voor het ontwerp van ‘Speelruimtes en vrije ruimtes voor spel’ uitvoerig beschreven.