GrasTech

Dé verbetering van valdemping op natuurlijk gras.

Natuurlijk gras

In de meeste gevallen kan natuurlijk gras als valdemping worden toegepast tot 1,50 m valhoogte, zoals uiteengezet in de Nederlandse en Belgische toelichting van de norm EN 1176. De valdempende waarde van gras is afhankelijk van de grondslag, de wortel en de kwaliteit van het gras zelf.

GrasTech

Om ervoor te zorgen dat het gras intact blijft en de grond niet afkalft, passen wij de GrasTech doorgroeimatten toe. De GrasTech doorgroeimatten beschermen de wortel van het gras, waar het gras zijn valdempende eigenschappen aan ontleent. De rubberen matten worden aangebracht op bestaande grasoppervlakten of ingezaaide grond. Het gras groeit door de matten heen. Doordat de wortel van het gras beschermd is, blijft de valdempende waarde van het aanwezige gras gewaarborgd.

2-componenten aanleg

Onder de GrasTech doorgroeimatten wordt TechMesh gaas gebruikt als stabilisatie en ter voorkoming van wegzakken van de grond bij nat weer. Het TechMesh gaas gaat ook het "naar boven komen" van in de bodem aanwezige steentjes tegen. Deze 2-laagse opbouw zorgt voor een goede drukverdeling en draagt bij aan een verhoging van de natuurlijke valdemping van gras.

Wanneer het gras volledig door de rubberen matten heen is gegroeid, kan het gewoon gemaaid worden. Doordat de contouren van het geheel aan de zijkanten onder het gras gestopt worden, ontstaat er geen struikelrand. Indien u gras voor een hogere valhoogte dan 1,50 m wenst toe te passen dient ter plaatse de valdempende waarde met een HIC-waarde meting te worden aangetoond.

Extreem hoge valdempende waardes mogelijk

Diverse HIC-waarde metingen hebben aangetoond dat met de opbouw van de 2-componenten GrasTech, de valhoogte tot meer dan 3 meter kan uitkomen. Indien u ervoor kiest om het materiaal toe te passen onder toestellen met een valhoogte boven de 1,50 m, dient de valdempende waarde van de ondergrond te worden aangetoond middels een HIC waarde meting.

Meer informatie vindt u in de GrasTech brochure

GrasTech onder draaiende toestellen

De ondergrond onder een draaitoestel dient valdempende eigenschappen te bezitten voor een valhoogte van 1 m. Dit betekent dat gewone grond (aarde) als ondergrond voldoende is. Hier is GrasTech toegepast om kuilvorming in de draairoute te voorkomen.
Afhankelijk van het seizoen en de gebruiksintensiteit heeft het gras meer of minder kans om te groeien.
Ondanks dat in hartje zomer het gras geheel is weggesleten door de continue horizontale beweging op het grondoppervlak, levert GrasTech hier nog steeds het gewenste resultaat, namelijk het voorkomen van kuilen waardoor er geen modderpoel ontstaat onder dit draaitoestel.

GrasTech onder schommel

Afhankelijk van regionale omstandigheden kan gras toegepast worden voor een valhoogte tot 1,50 m. In het gebied van de vrije ruimte van een schommel heeft het gras het meeste te lijden door de horizontale beweging (afzetten van de voeten). Door toepassing van GrasTech blijft de valdempende waarde van het gras gehandhaafd. Het natuurlijke gras ontleent haar valdempende waarde aan de wortel, die door GrasTech voldoende beschermd wordt.

GrasTech onder glijbaantoren

Hier is gekozen voor GrasTech als beschermend materiaal voor het natuurlijke gras in de gehele valzone. Daarvoor diende een HIC waarde meting na aanleg van de speelzone uitgevoerd te worden. Uit de test kwam een toelaatbare valhoogte van 2,45 m en op bepaalde gemeten gebieden tot zelfs 2,60 m. Dit is te danken aan de vakkundige aanleg met teelaarde en graszoden. GrasTech is toegepast om de wortel van het natuurlijke gras te beschermen, waardoor de natuurlijk bodem zijn valdempende eigenschappen behoudt. Ook het gebied bij de uitloop van de glijbaan waar continu een horizontale beweging plaatsvindt, blijft intact en zonder kuilvorming.

GrasTech op een helling

GrasTech werd toegepast op een helling om afkalven van de grond tegen te gaan.

Op de vers aangelegde strook GrasTech zal het gras snel door de matten heen groeien. Links en rechts van die 'verse' strook is het gras reeds door de matten heen gegroeid.