GrasTech

Dé verbetering van valdemping op natuurlijk gras.

GrasTech is een non-slip grasmat die zorgt voor een struikelvrije en gelijkliggende ondergrond. De rubberen grastegels worden aangebracht op bestaande grasoppervlakten of ingezaaide grond. De wortel van het gras blijft intact en de grond kalft niet af. De valdempende waarde van het aanwezige gras is gewaarborgd.

Onder GrasTech veiligheidstegels wordt TechMesh gaas gebruikt als stabilisatie en ter voorkoming van wegzakken bij nat weer. Het TechMesh gaas gaat ook het "naar boven komen" van in de bodem aanwezige steentjes tegen. De 2-laagse opbouw zorgt voor een goede drukverdeling en draagt daardoor zelfs bij aan een verhoging van de natuurlijke valdemping van gras.

Wanneer het gras volledig door de rubberen mat heen is gegroeid, kan het gewoon gemaaid worden. Doordat de contouren van het geheel aan de zijkanten onder het gras gestopt worden, ontstaat er geen struikelrand. Afhankelijk van de grondslag, aanleg en de kwaliteit van het gras zelf, kunnen valhoogtes tot 2,60 m bereikt worden.

Download hier de flyer van GrasTech

GrasTech onder draaiende toestellen

De ondergrond onder een draaitoestel dient valdempende eigenschappen te bezitten voor een valhoogte van 1 m. Dit betekent dat gewone grond (aarde) als ondergrond voldoende is. Hier is GrasTech toegepast om kuilvorming in de draairoute te voorkomen.
Afhankelijk van het seizoen en de gebruiksintensiteit heeft het gras meer of minder kans om te groeien.
Ondanks dat in hartje zomer het gras geheel is weggesleten door de continue horizontale beweging op het grondoppervlak, levert GrasTech hier nog steeds het gewenste resultaat, namelijk het voorkomen van kuilen waardoor er geen modderpoel ontstaat onder dit speeltoestel.

GrasTech onder schommel

Afhankelijk van regionale omstandigheden kan gras toegepast worden voor een valhoogte tot 1,50 m. In het gebied van de vrije ruimte van een schommel heeft het gras het meeste te lijden door de horizontale beweging (afzetten van de voeten). Door toepassing van GrasTech blijft de valdempende waarde van het gras gehandhaafd. Natuurlijk gras ontleent namelijk zijn valdempende waarde aan de wortel, die door GrasTech voldoende beschermd wordt. Mocht u GrasTech willen toepassen onder toestellen met een valhoogte > 1,50m dient de valdempende waarde van de ondergrond te worden aangetoond middels een HIC-waarde meting.

GrasTech onder glijbaantoren

Hier is gekozen voor GrasTech als beschermend materiaal voor het natuurlijke gras in de gehele valzone. Daarvoor diende een HIC waarde meting na aanleg van de speelzone uitgevoerd te worden. Uit de test kwam een toelaatbare valhoogte van 2,45 m en op bepaalde gemeten gebieden tot zelfs 2,60 m. Dit is te danken aan de vakkundige aanleg met teelaarde en graszoden. GrasTech is toegepast om de wortel van het natuurlijke gras te beschermen, waardoor de natuurlijk bodem zijn valdempende eigenschappen behoudt. Ook het gebied bij de uitloop van de glijbaan waar continu een horizontale beweging plaatsvindt, blijft intact en zonder kuilvorming.

GrasTech op een helling

GrasTech werd toegepast op een helling om afkalven van de grond tegen te gaan.

Op de vers aangelegde strook GrasTech zal het gras snel door de matten heen groeien.