Beweegtuin

Een beweegtuin is een plek in een park of plantsoen waar plaats is ingeruimd voor fitness- en beweegtoestellen. In Nederland is een beweegtuin vaak gesitueerd bij complexen waar veel ouderen wonen. Dat geeft senioren, maar ook jongeren, de gelegenheid om met behulp van beweegtuin-toestellen lichamelijke oefeningen te doen in de buitenlucht. Naast de gezondheidswinst is de beweegtuin voor ouderen een probaat middel om sociale integratie te bevorderen.

Lees meer

Beweegtuin toestellen voor jong en oud(er)

Ten gevolge van de demografische ontwikkeling kun je vaststellen dat de groep oudere mensen in absolute zin, maar ook procentueel, steeds groter wordt. Mensen worden ouder en wensen daarbij hun geestelijke en lichamelijke vitaliteit zo lang mogelijk te behouden. Hiervoor heb je geschikte fitness faciliteiten nodig die een speciale training, alsook het plezier aan beweging mogelijk maken en die liefst zo dicht mogelijk in de nabijheid van de woonomgeving gesitueerd zijn. Faciliteiten als de beweegtuin adresseren alle leeftijdsgroepen, want training en beweeglijkheid is niet zozeer een kwestie van leeftijd, maar eerder een kwestie van aantrekkelijke vormgeving en verkrijgbaarheid. Naast behoud van de vitaliteit zijn onze beweegtuin toestellen geschikt voor revalidatiedoeleinden.

Beweegtuin als belevingstuin voor ouderen

Bij de beweegtuin voor ouderen wordt in toenemende mate ingezet op de belevingstuin, vooral bij zorginstellingen. Bewoners kunnen naast het bewegen, ontspannen en van de natuur genieten. De beleving in de natuur biedt frisse lucht, kleur en geur. De keuze van de beplanting is dan ook erg belangrijk om geur en kleur optimaal te benutten (denk aan seringen, rozen of heel bijzonder: de olijfwilg). Bijkomend voordeel van de zintuigelijke beleving in de beweegtuin is het effect van de reminiscentie bij ouderen omdat geur hier een belangrijke plaats inneemt.

Kortom, de beweeg- en belevingstuin draagt bij aan fysiek, sociaal en mentaal welbevinden. Een gezonde omgeving voor een gezonde generatie.