Brochures en infobladen

Goede Speelprojecten heeft een uitgebreid programma van kwalitatief hoogwaardige speeltoestellen voor schoolpleinen, speeltuinen en de openbare ruimte.

Download hier de brochures voor speeltoestellen:
robuust robinia
speelkunst
hightech
amico inclusie 3-8 jaar
Fun4all

U kan ook een kijkje nemen in onze inspiratiebrochure; hierin wordt de vertaalslag gemaakt van ontwerp naar realisatie van natuurlijke en avontuurlijke ontmoetingsplekken.

Bekijk hier ook de brochures:
Trampolines
Generatietuin

Als voorbereiding voor de inrichting van uw speelgelegenheid hebben wij een aantal informatiebladen opgesteld. Download hier onze technische informatiebladen.

Technische informatiebladen Goede Speelprojecten

Levering en installatie

Al onze speel- en sporttoestellen voldoen aan de vigerende regelgeving en worden op bestelling gemaakt. Standaard toestellen zijn voorzien van een typecertificaat.

De leveringstermijn van speeltoestellen is afhankelijk van de productlijn en bedraagt tussen 6 en 16 weken. Houd in uw planning ook rekening met de installatietijd en eventueel aanbrengen van een valdempende ondergrond.

Download hier onze werkbeschrijving bij levering en installatie or een gedegen voorbereiding.

Download hier de instructies voor installatie Goede Speelprojecten voor nadere achtergrondinformatie of wanneer u zelf de installatie wil uitvoeren.

Onderhoud en service

Door regelmatig onderhoud wordt de levensduur van de aangeschafte speeltoestellen en daarmee de kwaliteit van het speelplezier verhoogd. De frequentie en hoedanigheid van het onderhoud zijn afhankelijk van het soort toestel (statisch / dynamisch), de intensiteit van het gebruik en de situering.

Goede Speelprojecten garandeert de verkrijgbaarheid van vervangende onderdelen gedurende de gehele levensduur van de speeltoestellen en -attributen.

Instructies voor inspectie en onderhoud

Ontwerp

Ontwerpaanpak: vakmanschap en betrokkenheid

Elk speelgebied heeft unieke kwaliteiten/mogelijkheden en vraagt om een eigen oplossing. De inrichting van een speelgebied begint met een goed ontwerp, waarbij de omgeving en de natuur leidend horen te zijn.

Er bestaat nogal eens onduidelijkheid over het begrip ‘ontwerp’ in relatie tot het zogenaamde ‘inrichtingsplan’. Voor een gedefinieerde situatie hebben wij op basis van onze jarenlange expertise ruim voldoende ervaring voor een gedegen inrichtingsplan van speel- en ontmoetingsplekken. Voor wat betreft het ‘ontwerp’ spreken we over een meer complex beeld; hiervoor schakelen wij altijd een ontwerper in. Immers dit is een vak apart! Al jarenlang werken wij hierin samen met gerenommeerde ontwerpbureaus* en investeren in een passende samenwerking met opdrachtgevers en belanghebbenden. Dat levert extra expertise en kennis op, maar vooral ook draagvlak.

Het maakt namelijk nogal uit of het de openbare ruimte betreft, onderwijs en kinderopvang of de recreatiesector. Een goede speelplek biedt spanning, uitdaging, avontuur en is bovendien maatwerk. Met andere woorden: speeltoestellen verliezen een belangrijk deel van hun betekenis als de (natuurlijke) omgeving er niet naadloos op aansluit. De omgeving moet de toon zetten, een vanzelfsprekende drager zijn voor uitdaging en avontuur.

Goede Speelprojecten werkt samen met een aantal gerenommeerde architecten en landschapsontwerpers.

Partners

Branchevereniging Spelen & Bewegen

De Branchevereniging Spelen & Bewegen zet zich in voor optimaal ingerichte sport-, speel- en ontmoetingsplekken. Van natuurlijke speelplekken tot sportparken voor jong en oud. De leden zijn expert in ontwerp, onderhoud en beheer en veiligheidsinspectie. Tevens excelleert de Branchevereniging op het gebied van kennis en onderzoek en is zij gesprekspartner voor overheid en diverse instellingen.

De Speeltuinbende

De Speeltuinbende is een initiatief van het NSGK. De stichting NSGK vindt dat kinderen met een handicap het recht hebben om in hun buurt veilig buiten te kunnen spelen, samen met andere kinderen. Buitenspelen gaat voor veel kinderen met een beperking echter niet vanzelf.

Studio Jan Ooms

Ontwerpen voor spelen veronderstelt kennis van het spelende kind, de wereld van het kind. Deze kennis heeft Jan Ooms verworven door jarenlange ervaring in onderzoek naar het gebruik van speelvoorzieningen, het maken van beleidsplannen en ontwerpen voor kinderen in brede zin, van spelaanleiding tot speeltoestel, van schoolplein tot park.

Zowel in Nederland als in België is Jan Ooms - in de meeste gevallen samen met Goede Speelprojecten - actief op het gebied van ontwerp en realisatie van ontmoetingsplekken in de buitenruimte. Het realiseren van kwaliteit is méér dan het ‘zomaar’ (her)inrichten. Immers, kwaliteitsvolle, duurzame publieke ruimten faciliteren ontmoeting en sport en spel.

NL Greenlabel

NL Greenlabel is het eerste integrale duurzaamheidslabel voor de buitenruimte in Nederland. Het label is ontwikkeld door Lodewijk Hoekstra, de bekende TV- tuinman van RTL 4 en Nico Wissing, landschapsontwerper met wereldfaam. Het verminderen van de footprint en het creëren van levende duurzame buitenruimtes zijn voor NL Greenlabel belangrijke peilers.

Veiligheid

In Europa is de veiligheid van speeltoestellen op wettelijk niveau geregeld.
Voor Nederland geldt het WAS; voor België het Koninklijk Besluit van 28 maart 2001.

In principe wordt de Europese norm EN 1176 als maatstaf gehanteerd voor de productie, plaatsing, inspectie en beheer van speeltoestellen. De meest actuele herziening van de Europese norm dateert van november 2017.

De Nederlandse wet vereist een certificaat per toestel. Ons brede assortiment aan standaard toestellen is typegekeurd en voorzien van een typecertificaat. Een maatwerk toestel wordt eenmalig gekeurd door een AKI of gelijkgestelde buitenlandse keuringsinstelling.

In België is er geen wettelijke verplichting om een certificaat per toestel af te geven, maar dient het speelterrein als geheel voor veilig te worden verklaard d.m.v. een risico-analyse. De verantwoordelijkheid voor plaatsing, inspectie en onderhoud ligt bij de beheerder. Met onze expertise op het gebied van veiligheid begeleiden wij graag het hele traject voor u.

Nadere informatie voor België: Veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen.
Voor Nederland: VeiligheidNL.

Offerte aanvragen

Hartelijk dank voor uw interesse in onze producten en diensten.

U kunt een offerte aanvragen door een product toe te voegen aan uw favorietenlijst.

Als u bovenin de pagina op het “hartje” klikt, volgt de rest vanzelf.

Offerte aanvragen