Veiligheid van speelomgevingen

Veiligheid van speelomgevingen

In Europa is de veiligheid van speeltoestellen op wettelijk niveau landelijk geregeld. Voor Nederland geldt het WAS, voor België het Koninklijk Besluit van 28 maart 2001. In principe wordt de Europese norm EN 1176 als maatstaf gehanteerd voor de productie van speeltoestellen en om de veiligheid ervan aan te tonen. In november 2017 zijn nieuwe EN normen gepubliceerd voor veiligheid van spelen. Eind 2018 dienen alle toestellen te voldoen aan de nieuwe Europese normen.

Vanzelfsprekend levert en plaatst Goede Speelprojecten toestellen volgens de wettelijke veiligheideisen in Nederland en België. Het grote assortiment aan standaard toestellen is typegekeurd en voorzien van een typecertificaat. Maatwerk toestellen (waaronder alle  toestellen van onze Speelkunst lijn) worden na productie gekeurd en voorzien van een stukscertificaat. De keuring van een speeltoestel of situatie geschiedt eenmalig door een AKI, tenzij er constructieve wijzigingen aan een toestel worden aangebracht (anders dan het vervangen van onderdelen). De periodieke inspecties kunnen door de beheerder zelf of door gespecialiseerde bedrijven worden uitgevoerd. Lees de instructies voor inspectie en onderhoud. Na levering ontvangt u van ons een logboek met daarin alle nodige gegevens over het toestel. Voor het bijhouden/registreren van de periodieke controles kunt u gebruik maken van de invulformulieren uit het logboek of van een digitaal beheersysteem naar keuze. Elk door ons geplaatst speeltoestel wordt voorzien van een identificatieplaatje met een uniek ID nummer. Handig bij eventuele navragen.

Copyright Goede Speelprojecten 1999 - 2018