Inclusie

Kan iedereen meedoen?

Ons doel met inclusie is de openbare ruimte steeds meer in te richten als een verblijfsgebied waar inwoners van alle leeftijden, culturele achtergrond en vooral ook kwetsbare groepen, prettig kunnen spelen, bewegen en ontmoeten.
Een buitenruimte die een aantrekkelijke speelruimte biedt voor kinderen en waar inwoners verschillende sport- en beweegvormen kunnen beoefenen. Een buitenruimte die uitnodigt tot ontmoeting. Een groene ruimte die multifunctioneel wordt ingericht, zodat verschillende doelgroepen, jong en oud, mèt en zonder beperking, er prettig kunnen verblijven.
Om deze reden richten we ons niet enkel op traditionele speelplekken voor de doelgroep 0 tot 18 jaar, maar kijken we verder dan dat: spelen, bewegen en ontmoeten is voor iedereen en kan overal.

Download hier de amico&fun4all brochure, of de generatietuin brochure