Veiligheid speeltoestellen & speelomgeving EN 1176

Vanzelfsprekend levert en plaatst Goede Speelprojecten toestellen volgens de wettelijke veiligheideisen. Ons brede assortiment aan standaard speeltoestellen is gekeurd conform EN 1176 en voorzien van een type certificaat, afgegeven door een aangewezen keuringsinstantie (AKI). Een maatwerk toestel wordt eenmalig gekeurd en gecertificeerd.

In België is er geen wettelijke verplichting om een certificaat per toestel af te geven, maar dient het speelterrein als geheel voor veilig te worden verklaard d.m.v. een risico-analyse. Uitgebreide informatie vindt u bij Speelom

Na levering van de speel- en sporttoestellen ontvangt u van ons een logboek met daarin alle nodige gegevens over het toestel. Elk door ons geleverd toestel wordt voorzien van een identificatieplaatje met een uniek ID nummer. Handig bij eventuele navragen.

ISO 9001:2015

ISO 9001 is een wereldwijd geaccepteerde norm die aantoont dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen, maar ook streeft naar een continue verbetering hiervan. Dit komt niet alleen ten goede aan de bedrijfsvoering, maar vooral ook aan de service die we kunnen bieden aan onze opdrachtgevers en overige relaties.

Primaire doelstelling ISO 9001-certificering
De voornaamste doelstelling van een ISO 9001-certificering en het daaraan verbonden kwaliteitsmanagementsysteem is het verhogen van de tevredenheid van onze opdrachtgevers en het continu verbeteren van ons bedrijf door onze organisatie en de processen efficiënter en effectiever in te richten.

Goede Speelprojecten B.V. en Goede Speelprojecten bvba zijn NEN-EN ISO 9001:2015 gecertificeerd door TÜV Nederland sedert 14-4-2016.

ISO 9001 certificaat Goede Speelprojecten B.V. en bvba

ISO 14001:2015

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.

Primaire doelstelling ISO 14001-certificering
De voornaamste doelstelling van ISO 14001-certificering en het daaraan verbonden milieumanagementsysteem is het verhogen van het milieubewustzijn van het bedrijf middels het in kaart brengen van de voornaamste milieuaspecten en -effecten binnen de bedrijfsvoering.

Goede Speelprojecten B.V. en Goede Speelprojecten bvba hebben het ISO 14001 milieucertificaat door TÜV Nederland behaald op 8 mei 2018.

ISO 14001 certificaat Goede Speelprojecten B.V.

ISO 14001 certificaat Goede Speelprojecten bvba

FSC® gecertificeerd hardhout

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie die zich inzet voor behoud en verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC® heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC® gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties. Op wens en tegen meerprijs levert Goede Speelprojecten ook speeltoestellen in FSC® gecertificeerd robiniahout.

Goede Speelprojecten B.V. Tilburg (FSC® C129399) en Goede Speelprojecten bv Antwerpen (FCS® C129377) zijn chain-of-custody FSC® gecertificeerd.

FSC COC certificaat Goede Speelprojecten B.V

FSC COC certificaat Goede Speelprojecten bvba

NL Greenlabel A+ öcocolor duurzaamheidspaspoort

Het houtsnipper materiaal öcocolor is door NL Greenlabel gelabeld met het duurzaamheidspaspoort Label A+

Het daadwerkelijk realiseren van een duurzame ontwikkeling is een buitengewone opdracht voor de generatie die nu haar verantwoordelijkheid neemt. Daar waar andere ecolabels inzoomen op materiaal en productiewijze, kijkt NL Greenlabel verder. Is een boom uit Nederland net zo duurzaam als een boom uit Brazilië? Er is veel onwetendheid. Daarom is bewustwording creëren en het aanbod vergroten van groot belang om verantwoorde keuzes te kunnen maken.

öcocolor duurzaamheidspaspoort

VCA* en VOL-VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.

Het doel van VCA is het beheersen van de activiteiten op de werkvloer om incidenten te herkennen en te voorkomen.

Goede Speelprojecten is per september 2018 VCA* gecertificeerd.

Gecertificeerde VOL-VCA projectleiders: Nicole Beerens, Kimberly Gumbs, Kirsten Goede.

VCA* Certificaat Goede Speelprojecten B.V. & bvba

NL Greenlabel duurzaamheidspaspoort Robuust Robinia

De productlijn Robuust Robinia is door NL Greenlabel voorzien met het duurzaamheidspaspoort Label A

Robuust Robinia duurzaamheidspaspoort

NL Greenlabel duurzaamheidspaspoort Speelkunst

De productlijn Speelkunst is door NL Greenlabel voorzien met het duurzaamheidspaspoort Label A

Speelkunst duurzaamheidspaspoort

Offerte aanvragen

Hartelijk dank voor uw interesse in onze producten en diensten.

U kunt een offerte aanvragen door een product toe te voegen aan uw favorietenlijst.

Als u bovenin de pagina op het “hartje” klikt, volgt de rest vanzelf.

Offerte aanvragen