Onderwijs

Schoolpleinen

Veel schoolpleinen zien er opvallend leeg en desolaat uit. Verwonderlijk, omdat we de bewegingsarmoede en daarmee het almaar uitdijende overgewicht bij kinderen en jongeren als een ernstig gevaar voor de toekomst zien. Van buitenspelen ( dus ook op het schoolplein ) leren kinderen veel, zowel fysiek als sociaal. Ze ontwikkelen waarden en normen, leren vallen, tegen een stootje kunnen, om te gaan met anderen en met winnen en verliezen. En het allerbelangrijkste: dat dingen niet vanzelf gaan. Dat inzet en uithoudingsvermogen nodig is om iets te bereiken en dat ze ook moeten leren omgaan met incasseren als het even tegenzit. Van al die vaardigheden hebben ze immers hun hele leven profijt! Het schoolplein als een leerrijke omgeving, ook voor leerlingen met een beperking. Ons inziens vraagt passend onderwijs om een passende buitenruimte.

 

Groene schoolpleinen: zuurstof tot nadenken

Steeds meer basisscholen kiezen ervoor hun schoolplein groen in te richten waardoor kinderen spelen in en met natuurlijke elementen. Groene Schoolpleinen dagen kinderen uit om meer en veelzijdiger te bewegen en te spelen. Het brengt ze in contact met de natuur, leren er meer over en het plein wordt beter benut als rijke leeromgeving. Uit onderzoek blijkt dat alle gebruikersgroepen groene schoolpleinen meer waarderen dan ‘grijze’ schoolpleinen (o.a. Groene schoolpleinen;

een wetenschappelijk onderzoek naar de effecten voor basisschoolleerlingen, 2013, VU Amsterdam). De belangrijkste inrichtingselementen van een groen schoolplein zijn: ontspanning, activiteit, veelzijdig bewegen, gevarieerd spel en zintuiglijke beleving. Leerlingen, ouders, leerkrachten en directeuren zijn aanmerkelijk meer tevreden over hun schoolplein indien dit groen is. Voorbeelden van groene schoolpleinen door ons gerealiseerd: Jenaplanschool St. Antoniusabt en OBS De Wildert

 

IKC Schoolpleinen (Brede Scholen)

Brede scholen en Integrale Kind Centra (IKC) zijn er in verschillende soorten en maten. Bij een brede school gaat het meestal om het fysiek samenbrengen van verschillende voorzieningen onder één dak. In een IKC zijn de voorzieningen ook daadwerkelijk geïntegreerd, één locatie, één leiding, één pedagogische visie. In beide gevallen netwerken rondom een kind. De rode draad is altijd een breed en gevarieerd aanbod van voorzieningen aan kinderen en jongeren, niet in de laatste plaats een uitdagend, gevarieerd schoolplein. Geschikt voor basisschoolleerlingen, kinderopvang èn buitenschoolse opvang. Niet zelden ook als speelplek, ontmoetingsruimte voor de wijk of buurt.

Kijk voor voorbeelden van natuurlijk spelen op scholen

Voorbeelden van IKC scholen, gerealiseerd door Goede Speelprojecten: IKC NoordRijk en IKC Bollenstreek

 

referenties natuurlijk spelen_in scholen_c.pdf

 

Publicaties

2014_Whitepaper passend onderwijs - passende buitenruimte.pdf

Zie ook referenties kinderopvang