Speeltoestellen op schoolplein en kinderopvang

Speeltoestellen op schoolplein en kinderopvang

Passend onderwijs, passende buitenruimte

Spel en beweging hebben een gunstig effect op de cognitieve ontwikkeling bij jonge kinderen. Om een compleet beeld van een kind te kunnen vormen is het wenselijk dat de leerkracht het kind in verschillende contexten mee maakt. Sprekend, schrijvend, rekenend, zingend, zich beeldend uitend, maar vooral ook vrij bewegend. De fysieke omgeving beïnvloedt het welzijn en de leerprestaties. Onderwijsvernieuwing vraagt om aanpassing op het gebied van huisvesting en meer specifiek de buitenruimte. Immers, niet alleen de pedagogische, didactische en sociale aspecten zijn belangrijk, ook de fysieke omgeving beïnvloedt het welzijn en de leerprestaties. Een schoolplein biedt ‘zuurstof tot nadenken’.

Referenties Schoolpleinen

Referenties Kinderopvang

 

Publicaties

  Referentieboekje Groene Schoolpleinen

  2012_09_bs3_bewegen_baat_het_brein

  2012_12_bs4_overbescherming

  2014_Whitepaper passend onderwijs