Speeltoestellen in natuurgebieden en educatieve gebieden

Kinderen en natuur ….. ze kunnen niet zonder elkaar. Natuur is niet alleen onmisbaar voor kinderen, maar kinderen zijn ook onmisbaar voor de natuur ! Immers, kinderen zijn onze toekomstige natuurbeschermers.

 

Maar er is meer. Inmiddels blijkt overduidelijk dat de gezondheidseffecten van natuur op mensen groot zijn en daarnaast, niet in de laatste plaats, de prikkel tot ‘natuurlijk en verbeeldend spel’. Nu kinderen al zo vroeg geconfronteerd worden met de virtualisering van de werkelijkheid (film, tv, computeranimaties, reclame) is het van groot belang ze in contact te brengen met de natuur.

 

Het regelmatig buitenspelen in de natuur heeft als bijkomend effect dat het later (als puber, volwassene) een onderdeel wordt van je leefpatroon. Of zoals Staatsbosbeheer stelt: ‘nu verwondering en nieuwsgierigheid zaaien, betekent straks respect en betrokkenheid oogsten’.

 

Goede Speelprojecten realiseert natuurlijke speelomgevingen en natuurspeelplaatsen in opdracht van staatsbosbeheer, provinciebesturen en gemeenten. 

Op deze pagina in beeld een greep uit de referenties voor natuurspeelplaatsen en beleefpaden.

 

Terug naar referenties recreatie algemeen