Totaal leisure concept

Totaal leisure concept

De wens naar meer kwaliteit, luxe en ruimte in de recreatiesector is een algemene doorzettende tendens onder recreanten en toeristen. Behoefte aan beleving binnen het toeristisch-recreatief product is de belangrijkste ontwikkeling die zich op dit moment voordoet. Consumenten zijn steeds meer gewend en verwend en stellen dan ook hoge eisen aan de voorzieningen. Daarnaast heeft de consument meer behoefte aan zingeving, waarbinnen dan authenticiteit, puurheid, rust en ruimte en een onbedorven, natuurlijke omgeving hun plaats krijgen. Er ontstaat als het ware een grensvervaging tussen recreatie, cultuur en sport, om uiteindelijk uit te komen bij een totaal “leisureconcept”. Een goed voorbeeld is de ligging van accommodaties die gekoppeld zijn aan de natuurlijke omgeving. Het gaat al lang niet meer om accommodatievoorzieningen ‘sec’, maar veel meer om aantrekkelijke omgevingsfactoren. Daarnaast passen sport, sportactiviteiten en -evenementen steeds meer binnen de leefstijl van de consument, maar dan vooral op individuele basis.