Bijzondere zorg

Zorginstellingen Gehandicapten

Gewoon als het kan, speciaal indien nodig. Juist voor kinderen en jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking is het ontzettend belangrijk om zo veel als mogelijk deel te nemen aan buitenspeelmogelijkheden.

Speciaal voor deze doelgroep hebben wij fun4all toestellen ontwikkeld voor bewegen en spelen voor kinderen en jongeren met én zonder beperking.

De mogelijkheden voor gehandicapte  kinderen en jongeren om te sporten en bewegen lopen per situatie sterk uiteen. Onze toestellen zijn daarom zeer geschikt voor zorginstellingen en scholen voor speciaal onderwijs. Voor gebruikers met een visuele of auditieve beperking, gedragsproblemen of autisme.

 

Ouderenzorg

Ouderenzorg is het geheel aan specialistische zorg voor ouderen, thuis of in een instelling.

Ouderen die meer bewegen blijven langer mobiel of herstellen sneller na een blessure of ziekenhuisopname. Fitness en fysiotherapie zijn daar heel geschikt voor, maar veel ouderen en dementerenden gaan niet naar een sportschool. Daarvoor is de beweegtuin een prima alternatief. Beweegtoestellen in de beschutte buitenlucht met veel groen, waar ouderen goed en veilig in beweging blijven.

De balans is bij ouderen vaak een heikel punt. Juist doordat hun balans afneemt voelen ze zich minder zeker, durven ze minder goed op straat en creëren zo een zeker sociaal isolement. Door te werken aan balans, stabiliteit en evenwicht blijven ouderen beter mobiel of worden ze weer mobieler. Met de juiste beweegtoestellen zijn deze balansoefeningen goed en veilig uit te voeren. Een bijkomend voordeel van in beweging blijven is behoud van een zekere spierkracht.

  

Zorginstellingen Openbare Ruimte

Gezond ouder worden! Wie wil dat nu niet en hoe bereik ja dat? De beweegtuin levert een bijdrage aan een beweegvriendelijke, groen buitenomgeving in de nabijheid van een wijk- of gezondheidscentrum. Laagdrempelige beweegtoestellen ondersteunen een doelmatige beweeginterventie. Naast deze bewegings specifieke interventies dragen deze activiteiten bij aan zelfredzaamheid, beweegplezier en sociaal contact. Door de grote diversiteit van het bewegingsaanbod is rekening gehouden met de functiebeperking van de individuele oudere.