Veiligheid op speelplaatsen

Niet alleen speeltoestellen dienen veilig te zijn, ook de ondergrond moet aan bepaalde veiligheidseisen voldoen conform Europese norm EN 1176.   2017_veiligheidseisen ondergronden.pdf


Tot 60 cm valhoogte hoeft u geen schokdempende bodemmaterialen toe te passen. Dit geldt echter niet voor draaitoestellen en veertoestellen; hier moet de ondergrond valdempende eigenschappen hebben voor een valhoogte van 1 m

Tot 1 m hoogte volstaat een natuurlijke bodem (aarde)

Gras mag u in de meeste gevallen toepassen voor toestellen met een valhoogte tot 1,50 m

In principe geldt er een HIC waarde die 1000 niet mag overschrijden.  
EN 1176 en het bijblad bij de normen geven een informatieve tabel voor ondergronden die zonder testen kunnen worden toegepast:

MateriaalLaagdikteMaximale valhoogte
Bovengrond van aarde --- 1,00 meter
Gras --- 1,50 meter
Houtsnippers of boomschors 20-80 mm 20 cm + 10 cm * 2 meter ** ***
Houtsnippers of boomschors 20-80 mm 30 cm + 10 cm * 3 meter ** ***
Schoon rivierzand zonder kleidelen 0,2-2 mm 20 cm + 10 cm * 2 meter
Schoon rivierzand zonder kleidelen 0,2-2 mm 30 cm + 10 cm * 3 meter
Gewassen parelgrind 2-8 mm 20 cm + 10 cm * 2 meter
Gewassen parelgrind 2-8 mm 30 cm + 10 cm * 3 meter

*      10 cm hoger i.v.m. wegspelen van het materiaal

**    Tussenliggende waarden kunnen rechtlijnig geïnterpoleerd worden.

***  Gecertificeerd los bodemmateriaal wordt toegepast conform de voorschriften van de leverancier.

 

Losse ondergronden dienen niet met elkaar gebruikt te worden, tenzij testrapporten de vereiste HIC waarde aantonen. Het verdient aanbeveling om ook losse ondergronden met certificaat toe te passen om met geringere laagdiktes te kunnen volstaan dan in de tabel staat aangegeven. Een voorbeeld hiervan zijn de öcocolor ecologische, duurzame houtsnippers.
Kunstgras, rubber en andere kunststoffen moeten altijd van een certificaat voorzien zijn conform EN 1177.

Algemene richtlijnen m.b.t. bodemafwerking
- Zorg ervoor dat de bodem egaal is afgewerkt en geen gevaar voor struikelen oplevert
- Zorg dat de bodem vrij is van scherpe voorwerpen of ander gevaarlijk zwerfvuil
- Overtuig u ervan dat de bodem geen gevaar voor vergiftiging oplevert.

Obstakelvrij valgebied
Dit is het gebied waarin een kind terecht kan komen bij een val uit het toestel. Uiteraard mogen zich daar geen obstakels bevinden waarop het kind terecht zou kunnen komen. In de opvangzone dient bodemmateriaal met schokdempende eigenschappen te liggen, zoals hierboven beschreven.

De grootte van het valgebied is afhankelijk van de vrije valhoogte van het speeltoestel: hoe groter de valhoogte, hoe ruimer het valgebied moet zijn. De valhoogte wordt gemeten vanaf het hoogste punt waar een kind kan staan, zitten of hangen, tot aan het oppervlak waarop het terecht komt.

De benodigde obstakelvrije valruimte is minimaal 1,50 m rondom het toestel, tot een toestelhoogte van 1,5 m. Voor vrije valhoogtes van 1,5 m tot 3 m (maximale valhoogte) loopt de obstakelvrije ruimte op van 1,50 tot 2,50 m. De berekening is als volgt: 2/3 van de valhoogte plus 50 cm.

Echter, niet alleen de valhoogte bepaalt de grootte van de obstakelvrije valruimte en valgebied, ook het soort toestel en de beweging ervan. Voor toestellen als schommels, glijbanen, draaitoestellen, verende toestellen en kabelbanen zijn er specifieke normen NEN-EN 1176, deel 2 t/m 6. De toestelspecifieke eisen gaan boven de algemene eisen. De vereiste afmetingen van het obstakelvrije valgebied zijn op de plattegrondtekeningen van elk speeltoestel aangegeven.

Informatie aanvraag

Soort organisatie* :
Naam organisatie* :
Naam* :
Telefoon* :
E-mail* :
Toelichting :
Laat dit veld leeg: :
Copyright Goede Speelprojecten 1999 - 2017