Veiligheid van speelomgevingen

In Europa is de veiligheid van speeltoestellen op wettelijk niveau landelijk geregeld. Voor Nederland geldt het WAS, voor België het Koninklijk Besluit van 28 maart 2001. In principe wordt de Europese norm EN 1176 als maatstaf gehanteerd voor de productie van speeltoestellen en om de veiligheid ervan aan te tonen.

 

In Nederland dienen speeltoestellen bestemd voor openbaar gebruik te voldoen aan het WAS (Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen) van kracht geworden in 1997. Daarbij heeft de leverancier de verplichting om veilige toestellen te leveren. Speeltoestellen geplaatst in een openbare omgeving in Nederland dienen gekeurd te zijn door een door de VWA aangewezen keuringsinstantie (AKI) die een certificaat afgeeft. Daarnaast dient ook de ondergrond onder speeltoestellen aan bepaalde veiligheidseisen te voldoen. De beheerder van de toestellen heeft de verplichting om het oorspronkelijke veiligheidsniveau te handhaven d.m.v. inspecties en het plegen van onderhoud aan de speeltoestellen en de ondergrond. 

 

In België is er geen wettelijke verplichting om een certificaat per toestel af te geven, maar dient het speelterrein als geheel voor veilig te worden verklaard d.m.v. een risico-analyse. Voor de Belgische wetgeving geldt uiteraard ook de plicht van de beheerder voor het uitvoeren van inspecties en onderhoud.

 

Vanzelfsprekend levert en plaatst Goede Speelprojecten speeltoestellen volgens de wettelijke veiligheideisen in Nederland en België. De meeste toestellen zijn reeds type-gekeurd en voorzien van een type-certificaat. De toestellen van onze Speelkunst lijn worden voorzien van een stukscertificaat.

Bij levering/plaatsing van de toestellen ontvangt u van ons een logboek met daarin alle nodige gegevens over het toestel. Voor het bijhouden/registreren van de periodieke controles kunt u gebruik maken van de invulformulieren uit het logboek of van een digitaal beheersysteem naar keuze. Elk door ons geplaatst speeltoestel wordt voorzien van een identificatieplaatje met een uniek ID nummer. Handig bij eventuele navragen.

 

De keuring van een speeltoestel of situatie geschiedt eenmalig, tenzij er constructieve wijzigingen aan een toestel worden aangebracht (anders dan het vervangen van onderdelen). De periodieke inspecties kunnen door de beheerder zelf of door gespecialiseerde bedrijven worden uitgevoerd.  

Onlangs is het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen herschreven en op 25-5-2016 gepubliceerd.

 

In november 2017 zijn nieuwe EN normen gepubliceerd voor veiligheid van spelen. Er geldt een overgangstermijn van 1 jaar voor toepassing van deze normen. Eind 2018 dienen alle toestellen te voldoen aan de nieuwe Europese normen.

Copyright Goede Speelprojecten 1999 - 2017