Onderhoud van speeltoestellen en speelomgevingen

Door regelmatig onderhoud wordt de levensduur van de aangeschafte speeltoestellen en daarmee de kwaliteit van het speelplezier verhoogd. De frequentie en hoedanigheid van het onderhoud zijn afhankelijk van:

     * het soort toestel (statisch/dynamisch)

     * de intensiteit van het gebruik

     * de situering

De resultaten van inspecties en het verrichte onderhoud conform NEN-EN 1176-7 norm dienen door de beheerder in het speeltoestellen logboek vermeld te worden. Het is van belang dat het in aanvang aanwezige veiligheidsniveau gehandhaafd wordt. De inspecties en het onderhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van de beheerder. Belangrijk is dat een beheerder kan aantonen dat een calamiteit of ongeval niet te wijten is aan nalatig of gebrekkig onderhoud.

De inspecties dienen door deskundigen te worden uitgevoerd. Versleten of beschadigde delen dienen vervangen te worden. Hierbij dienen enkel originele onderdelen gebruikt te worden. Goede Speelprojecten garandeert de verkrijgbaarheid van vervangende onderdelen gedurende de gehele levensduur van de speeltoestellen en attributen.

 

Onderhoudskosten

De kosten van het reguliere onderhoud zijn te bergroten op ca. 7 % van de aanschafwaarde van het toestel per jaar, met uitzondering van extensief onderhoud ten gevolge van vandalisme en verkeerd gebruik. Graag maken wij u graag een offerte voor reparatie en onderhoud van uw speeltoestellen.

 

Download hier de instructies voor inspectie en onderhoud

Download hier de informatie m.b.t. renovatie van speeltoestellen

Copyright Goede Speelprojecten 1999 - 2017