Onderhoud & service

Onderhoud & service

Door regelmatig onderhoud wordt de levensduur van de aangeschafte speeltoestellen en daarmee de kwaliteit van het speelplezier verhoogd. De frequentie en hoedanigheid van het onderhoud zijn afhankelijk van:

     * het soort toestel (statisch/dynamisch)

     * de intensiteit van het gebruik

     * de situering

Het is daarbij van belang dat het in aanvang aanwezige veiligheidsniveau gehandhaafd wordt. De inspecties en het onderhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van de beheerder en dienen door een deskundige te worden uitgevoerd. Versleten of beschadigde delen dienen vervangen te worden. Hierbij dienen enkel originele onderdelen gebruikt te worden. De resultaten van inspecties en het verrichte onderhoud conform NEN-EN 1176-7 dienen geregistreerd te worden zodat de beheerder kan aantonen dat een calamiteit of ongeval niet te wijten is aan nalatig of gebrekkig onderhoud.

Goede Speelprojecten garandeert de verkrijgbaarheid van vervangende onderdelen gedurende de gehele levensduur van de speeltoestellen en -attributen.

 

Onderhoudskosten

De kosten van het reguliere onderhoud zijn te bergroten op ca. 7 % van de aanschafwaarde van het toestel per jaar. Graag maken wij u een offerte voor reparatie en onderhoud van uw speeltoestellen.

 

  Instructies voor inspectie en onderhoud

  Renovatie van speeltoestellen

Copyright Goede Speelprojecten 1999 - 2018