Levering & installatie van speeltoestellen

Levering & installatie van speeltoestellen

Al onze speeltoestellen voldoen aan de vigerende regelgeving. 

Voor Nederland geldt het WAS; voor België het Koninklijk Besluit van 28 maart 2001. In principe wordt de Europese norm EN 1176 als maatstaf gehanteerd voor de productie van speeltoestellen en om de veiligheid ervan aan te tonen.

Alle speel- en sporttoestellen worden op bestelling gemaakt.

De standaard toestellen zijn voorzien van een typecertificaat.

Maatwerk toestellen worden na productie gekeurd en gecertificeerd.

 

De leveringstermijn van de toestellen is afhankelijk van de productlijn en bedraagt tussen 6 en 16 weken.

Houd in uw planning daarboven rekening met tijd voor transport vanuit onze productiepartners in Duitsland en/of U.K., de installatietijd én het aanbrengen van een valdempende ondergrond.

 

Opdrachtgever dient bij zijn/haar gemeente na te gaan of een omgevingsvergunning benodigd is en dient zo nodig een aanvraag bij de gemeente in. Eventueel benodigde gegevens of tekeningen verstrekken wij u graag op verzoek.

 

Download hier onze   Werkbeschrijving bij levering en installatie voor een gedegen voorbereiding.

Download hier de   2018_instructies voor installatie goede speelprojecten.pdf voor nadere achtergrondinformatie of wanneer u zelf de installatie wil uitvoeren.

Copyright Goede Speelprojecten 1999 - 2018