NL Greenlabel - Klik voor een grotere foto

NL Greenlabel

Het daadwerkelijk realiseren van een duurzame ontwikkeling is een buitengewone opdracht voor de generatie die nu haar verantwoordelijkheid neemt. Daar waar andere ecolabels inzoomen op materiaal en productiewijze, kijkt  NL Greenlabel verder. Is een boom uit Nederland net zo duurzaam als een boom uit Brazilië? Er is veel onwetendheid. Daarom is bewustwording creëren en het aanbod vergroten van groot belang om verantwoorde keuzes te kunnen maken. 

 

Voor NL Greenlabel ontwikkelde Royal HaskoningDHV een methode die in één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product, materiaal, plant of gebied. Die score wordt vertaald in een label en weergegeven in een duurzaamheidspaspoort. Dat maakt het voor iedereen eenvoudiger om bewuste en verantwoorde keuzes te maken. Door de integrale aanpak wordt de hele keten verduurzaamd; immers wordt er veel breder gekeken dan alleen de grondstof of het transport maar juist naar de samenhang van deze onderdelen. Op elke schakel in de keten kan een verbetering mogelijk zijn.

 

Goede Speelprojecten heeft de volgende duurzaamheidspaspoorten behaald:

Copyright Goede Speelprojecten 1999 - 2018