Veiligheid speeltoestellen & speelomgeving

Veiligheid speeltoestellen & speelomgeving

In Europa is de veiligheid van speeltoestellen op wettelijk niveau geregeld. Voor Nederland geldt het WAS; voor België het Koninklijk Besluit van 28 maart 2001.

 

In principe wordt de Europese norm  EN 1176 als maatstaf gehanteerd voor de productie, plaatsing, inspectie en beheer van speeltoestellen. Op 22 november 2017 is de Nederlandse vertaling van de herziene normenreeks gepubliceerd. De implementatietermijn voor deze herziening is 1 jaar.

 

De Nederlandse wet vereist een certificaat per toestel. Ons brede assortiment aan standaard toestellen is typegekeurd en voorzien van een typecertificaat. Een maatwerk toestel wordt eenmalig gekeurd door een AKI of gelijkgestelde buitenlandse keuringsinstelling

In België is er geen wettelijke verplichting om een certificaat per toestel af te geven, maar dient het speelterrein als geheel voor veilig te worden verklaard d.m.v. een risico-analyse. De verantwoordelijkheid voor plaatsing, inspectie en onderhoud ligt bij de beheerder. Met onze expertise op het gebied van veiligheid begeleiden wij graag het hele traject voor u.

 

Nadere informatie voor België: Veiligheid van speelterreinen en speeltoestellen. Voor Nederland: VeiligheidNL.