Totale make-over in SportInGenk Park

Kindvriendelijke hoogbouw in sociaal-pedagogisch perspectief

Hoogbouw? Kinderen in een flat? Moet je dat wel willen? De vraag stellen is hem bijna beantwoorden. 

 

Gewoon als het kan, speciaal indien nodig

Gewone mensen en mensen met een beperking? Het lijken soms twee aparte werelden. Terwijl we ons juist niet moeten focussen op een defect. Eigenschappen als niet (goed) kunnen horen of zien maken inderdaad deel uit van een persoon, maar mensen zijn méér dan alleen oren en ogen. Inclusie denkt niet in termen van ‘wij’ en ‘zij’, maar in termen van “Wij zijn allemaal mensen en wij zijn sowieso verschillend”.

De 'leerkracht' van het schoolplein

Een groene speelplaats brengt kinderen in contact met de natuur en stimuleert ze tot meer bewegen.

De scholieren ervaren de school als leuker, ze voelen zich er beter in hun vel, er wordt minder ruzie gemaakt, minder gepest en ... een groen schoolplein draagt bij aan het concentratievermogen.

Bewegen en cognitie

Gepubliceerd december 2016

Er is al veel onderzoek verricht naar de relatie tussen bewegen en cognitie, meer specifiek op de leerprestaties van kinderen en jongeren. En hoewel vast staat dat sport en bewegen een positieve invloed hebben op de fysieke gezondheid is een exacte relatie naar schoolvaardigheden nog niet aangetoond.

Genderspecifiek beleid

Vrouwen en kinderen laatst?

Pleidoor voor een genderspecifiek beleid bij de inrichting van de openbare ruimte.

"Vrouwen en meisjes delen de openbare ruimte met mannen en jongens, maar beleven haar anders"

Speelkunst: het spel van de verleiding

In het onlangs verschenen boek 'Werk maken van spelen' benadrukt de auteur van het boek, Froukje Hajer, het belang van (buiten)spelen. Haar pleidooi: geef kinderen meer gelegenheid om vrij te spelen, geef ze meer ruimte voor spanning en avontuur en beperk de invloed van overbezorgde ouders.

Passend onderwijs en onderhoud scholen vragen passend speelbeleid

Twee overheidsbesluiten zullen ingrijpend het basisonderwijs en dientengevolge het speelaanbod gaan beïnvloeden. Enerzijds is er de wet Passend Onderwijs, anderzijds de nieuwe bekostiging van het onderhoud van de buitenkant van scholen. Zowel een valkuil als een uitdaging.

Passend onderwijs passende buitenruimte!

Handreikingen ten behoeve van een passende buitenruimte in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Meer specifiek: hoe een schoolplein een positieve bijdrage levert aan passend onderwijs.

Een tweede leven voor speeltoestellen

Wat doe je met een verouderd speelhuisje of klimtoestel? Met een houten schommel die er niet meer uit ziet? Met speeltoestellen die aangetast zijn door weer en wind? Verwijderen en weggooien? Mooi niet! Veel gemeenten, eigenaren en beheerders van speelplekken worstelen met de vraag:

“hoe behoud ik een aantrekkelijke, veilige speelplek met een sterk verminderd budget?”

Inclusive Play rolstoeldraaimolen

Productiepartner Russell Play ontwikkelt diverse types van speeltoestellen voor verschillende gebruikersdoelgroepen, zodat u bij de inrichting van een speelgelegenheid rekening kunt houden met de specifieke behoeften van de gebruikers.

Grootbrengen door kleinhouden, overbezorgde ouders, kwetsbare kinderen

Ouders, kinderopvang en onderwijs lijken overmatig behept met het bieden van overbescherming. In de buggy of met de auto naar school, rubberen tegels op het plein, niet alleen buitenspelen; allemaal met de beste bedoelingen, maar opvoeders bewijzen de motorische ontwikkeling van hun kinderen hiermee geen dienst.

Grootbrengen door kleinhouden

Gepubliceerd november 2012

Perfectionistische ouders kweken kwetsbare kinderen. Een pleidooi van Jan Ooms en At van Steijn voor het toestaan van meer weloverwogen risico's tijdens de opvoeding van kinderen.

De meisjes vervelen zich

Gepubliceerd april 2012

Biedt de openbare ruimte stimulans voor sport, bewegen en spel aan opgroeiende meisjes? Aandacht daarvoor in de pers...!

Vrouwen en meiden laatst

Gepubliceerd maart 2012

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn: speel-, sport- en ontmoetingsplekken voor meiden en jongens in de openbare ruimte. Maar niets is minder waar! De aandacht van bestuurders en beleidsmakers gaat vooral uit naar jongensactiviteiten. Een pleidooi voor een gender-specifiek beleid bij de inrichting van de openbare ruimte.....

Bewegen baat het brein

Gepubliceerd september 2011

Veel schoolpleinen zien er opvallend leeg en desolaat uit. Verwonderlijk, omdat we de bewegingsarmoede en daarmee het almaar uitdijende overgewicht bij kinderen en jongeren als een ernstig gevaar voor de toekomst zien.