Robuust Design

Robuust Design

Dipl. Ing. Norbert Schwarz / Spielgeräte Parkbauten heeft een heel eigen kijk op “spelen”, een visie die duidelijk wordt door de wijze waarop de speeltoestellen en speelomgevingen zijn ontworpen. De mooiste speelplaatsen zijn volgens hem “verborgen” plaatsen of die welke voor kinderen doorgaans niet echt bedoeld zijn: opgebroken straten, bouw- of braakliggende terreinen enz., maar ook bosranden en oevers van een rivier of beek. Maar ook was de woonomgeving vroeger een vanzelfsprekender speelplek dan nu. 

 

Met zijn ontwerpen brengt Norbert Schwarz een verbinding tot stand tussen de wensen van de opdrachtgever, zijn eigen enthousiaste visie op ontwerpen en spelen en vanzelfsprekend de belangen van het kind. Hij houdt daarbij rekening met het speelgedrag van kinderen en doet recht aan leeftijd, sexe en cultuur. Hij vindt ook dat kinderen meer gebaat zijn bij wat abstractere voorstellingen, in plaats van eenduidige strikt figuratieve vormen. Een minder specifiek gedefinieerde vorm geeft ruimte aan hun fantasie. Met het toenemen van leeftijd wordt dat steeds belangrijker.

 Link naar Spielgeräte/Parkbauten