Speeltoestellen op schoolplein en kinderopvang

Speeltoestellen op schoolplein en kinderopvang

Passend onderwijs, passende buitenruimte

In plaats van kinderen met een handicap of een gedrag- of leerstoornis uit de gewone schoolomgeving weg te halen en naar een specifieke setting te brengen, wordt bij passend onderwijs de specifieke hulp naar het kind gebracht in de gewone school. Extra ondersteuning kan hierbij komen vanuit een school voor speciaal of buitengewoon onderwijs. Niet elk kind kan of zal binnen het reguliere onderwijs opgevangen kunnen worden. De onderwijsvernieuwing vraagt ook om aanpassing op het gebied van huisvesting en meer specifiek de buitenruimte. Immers, niet alleen de pedagogische, didactische en sociale aspecten zijn belangrijk, ook de fysieke omgeving beïnvloedt het welzijn en de leerprestaties.

 

Het schoolplein is de entree of zo je wilt een uitvalsbasis voor ontmoeting, waar iedereen op zijn manier kan meedoen. Oriëntatiepunten als: licht, kleur, geluid, hard, zacht, vorm, klimaat, natuur enz. zijn dan belangrijk! 

 

Referenties Groene Schoolpleinen

 

Publicaties

  2012_09_bs3_bewegen_baat_het_brein.pdf

  2012_12_bs4_overbescherming.pdf

  2014_Whitepaper passend onderwijs - passende buitenruimte.pdf

Copyright Goede Speelprojecten 1999 - 2018