Speeltoestellen voor schoolpleinen

Veel schoolpleinen zien er opvallend leeg en desolaat uit. Verwonderlijk, omdat we de bewegingsarmoede en daarmee het almaar uitdijende overgewicht bij kinderen en jongeren als een ernstig gevaar voor de toekomst zien. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam ( Dorine Collard, VU-MC, 2010 ) blijkt dat basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 minder fit zijn dan hun leeftijdgenootjes 30 jaar geleden: de huidige generatie 10- tot 12-jarigen scoort fors lagen op kracht, snelheid, lenigheid en motorische vaardigheden. De onderzoeker concludeert: ‘sporten en bewegen zou op basisscholen veel meer aandacht moeten krijgen’.

 

Van buitenspelen ( dus ook op het schoolplein ) leren kinderen veel, zowel fysiek als sociaal. Ze ontwikkelen waarden en normen, leren vallen, tegen een stootje kunnen, om te gaan met anderen en met winnen en verliezen. En het allerbelangrijkste: dat dingen niet vanzelf gaan. Dat inzet en uithoudingsvermogen nodig is om iets te bereiken en dat ze ook moeten leren omgaan met incasseren als het even tegenzit. Van al die vaardigheden hebben ze immers hun hele leven profijt!

 

Wij zien het schoolplein als entree of zo je wilt als (uitvals)basis voor ontmoeting via sport en spel, waar iedereen op zijn manier kan meedoen. Het schoolplein als een leerrijke omgeving, ook voor leerlingen met een beperking. Ons inziens vraagt passend onderwijs om een passende buitenruimte.

 

Een brede school is véél meer dan een multifunctionele accommodatie. Een brede school is een concept dat de schakel vormt tussen het onderwijs, de opvang en tussen sport- en culturele instellingen. Doel van de brede school is de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Mèt de brede school krijgen kinderen een groter aanbod aan sport en cultuur en daarnaast vervult de brede school een belangrijke sociale functie voor de wijk of buurt.

Bij ontwerp en realisatie van de buitenruimtes van brede scholen hecht Goede Speelprojecten veel waarde aan de inbreng van gebruikers en buurtbewoners. Een intensief participatietraject zien wij als een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van een aantrekkelijk schoolplein.

 

Kijk voor voorbeelden van natuurlijk spelen op scholen

referenties natuurlijk spelen_in scholen_c.pdf

 

Publicaties

2014_Whitepaper passend onderwijs - passende buitenruimte.pdf

Zie ook referenties kinderopvang

Copyright Goede Speelprojecten 1999 - 2017