IKC De Bollenstreek - Lisse

IKC De Bollenstreek

Adres: Ruishornlaan 29
Plaats: Lisse
IKC De Bollenstreek -
IKC De Bollenstreek -
IKC De Bollenstreek -

Naast basis- en speciaal onderwijs biedt het IKC onderdak aan Jeugdzorg, een BSO en sportvoorzieningen. Het gebouw omarmt als het ware de deels openbare buitenruimte en biedt als zodanig geborgenheid. De ronde vormen, tactiele materialen en subtiele contrasten sluiten goed aan bij de belevingswereld van de gebruikers.

 

Realisatie: maart 2016