Speeltoestellen voor schoolpleinen en kinderopvang

Passend onderwijs, passende buitenruimte

In plaats van kinderen met een handicap of een gedrag- of leerstoornis uit de gewone schoolomgeving weg te halen en naar een specifieke setting te brengen, wordt bij passend onderwijs de specifieke hulp naar het kind gebracht in de gewone school.

 

De extra ondersteuning kan hierbij komen vanuit een school voor speciaal of buitengewoon onderwijs. En niet elk kind kan of zal binnen het reguliere onderwijs opgevangen kunnen worden. Deze onderwijsvernieuwing gaat in augustus 2014 in voor alle scholen en vraagt ook op het gebied van huisvesting en meer specifiek de buitenruimte om aanpassingen. Immers, niet alleen de pedagogische, didactische en sociale aspecten zijn belangrijk, ook de fysieke omgeving beïnvloedt het welzijn en de leerprestaties.

 

Goede Speelprojecten zet met haar decennialange expertise in op een leerrijke omgeving, te beginnen op het schoolplein! Wij geven advies, ontwerpen en realiseren buitenruimtes voor een brede doelgroep, waarbij leerlingen met een beperking op een vanzelfsprekende manier kunnen deelnemen aan activiteiten op het schoolplein. We horen nog te vaak: “doe maar even niet mee ...”!

 

Het schoolplein als entree of zo je wilt als (uitvals)basis voor ontmoeting, waar iedereen op zijn manier kan meedoen. Oriëntatiepunten als: licht, kleur, geluid, hard, zacht, vorm, klimaat, natuur enz. zijn dan belangrijk!

 

Referenties kinderopvang

Referenties scholen
 

Publicaties

2012_09_bs3_bewegen_baat_het_brein.pdf

2012_12_bs4_overbescherming.pdf

2014_Whitepaper passend onderwijs - passende buitenruimte.pdf

Copyright Goede Speelprojecten 1999 - 2017