Speel- en sporttoestellen in sportparken

Tegenwoordig zien we steeds meer mensen sporten en bewegen in de openbare ruimte. Bootcamp, Calisthenics, Freerunning zijn populaire activiteiten naast het al bekendere hardlopen, skaten, bmx’en enz.  Deze urban sporters laten de verstedelijking van de sport nadrukkelijk zien. Voor hen is de openbare ruimte het speelveld. Het park wordt een sportpark, het sportpark een park.

Parken zijn sowieso vaak het hart van de wijk met groene routes die uitdagen tot sport en bewegen. Met gevolg: de individualisering van de sport. Minder in verenigingsverband  en meer wanneer het hen uitkomt en met wie. Urban sport is vooral beleving en met een eigen leefstijl. Vanzelfsprekend speelt de inrichting van de openbare ruimte daar een belangrijke rol bij. Immers, het kan bewegen stimuleren door ruimte te bieden aan fietsers, voetgangers, uitdagende groene speelplekken voor kinderen en zorg te dragen voor levensloopbestendige ontmoetingsplekken. Op die manier wordt de openbare ruimte een plek die iedereen uitnodigt tot bewegen en daardoor langer fit te blijven.

 

Beweegtuin

Goede Speelprojecten introduceert de beweegtuin, een gevarieerd aantal objecten in een groene, natuurlijke omgeving waar iedereen, van jong tot oud, uitgedaagd wordt te spelen, bewegen en sporten. We denken bij spelen en bewegen vooral aan jonge kinderen. Maar plezier hebben in de buitenruimte houdt niet op bij 12jaar. Spelen, recreëren en sporten liggen namelijk in elkaars verlengde. Kinderen die veel buiten spelen, zullen ook later regelmatig buiten sporten. Heb je als kind veel bewogen, dan maakt het bewegen onderdeel uit van je leefpatroon en is het vanzelfsprekend dat je later als puber en volwassene blijft bewegen. Zo ligt een leven lang sporten in het verschiet met tegelijk levensloopbestendige ontmoetingsplekken. De stad als speelveld.

In de huidige samenleving is er een groeiend besef van het belang van duurzaamheid en meer oog voor mens, natuur en milieu. En om te voorkomen dat ‘natuur’ iets wordt waar je met je auto naar toegaat ontwikkelen gemeenten, provincie en de recreatiesector groene, avontuurlijke ruimtes. 

 

Tuin van Noord te Leiden uitgelicht

Alle attributen in de Tuin van Noord zijn ontworpen zodat kinderen er kunnen spelen en dat volwassenen ze kunnen gebruiken om te sporten. De Tuin van Noord is in samenwerking met de buurtbewoners ontworpen. "We hebben de omwonenden en geïnteresseerden gevraagd naar hun ideeën voor het park", vertelt Brenda Gladpootjes, projectmanager van de Tuin van Noord bij gemeente Leiden. "Op basis van de ideeën hebben we bij de gemeente een ontwerp gemaakt en dat hebben we gepresenteerd. Toen de bewoners en geïnteresseerden tevreden waren met het ontwerp, hebben we het project uitgevoerd."

Vincent Kokke, eigenaar van het Theehuis Noord, is enthousiast om een mooi park om zijn theehuis te hebben. "Voor ons is het geweldig", vertelt Kokke. "Het was ook iets waar we naar streefden. We willen een functie vervullen voor ouders zodat ze direct vanaf het terras hun kinderen in de gaten kunnen houden." Ook hoopt hij dat de sporters na hun wandeling of bootcamp langskomen om gezellig een kopje koffie of een ander drankje te komen drinken.

Copyright Goede Speelprojecten 1999 - 2017