Weinig onderhoud, lange levensduur

Öcocolor is een klimaatadaptief, veilig en duurzaam houtsnipper bodemmateriaal voor toepassing onder speel- en sporttoestellen, als wegbedekking en op trapveldjes. Dit Duitse kwaliteitsproduct is een recyclemateriaal vervaardigd van schoon, droog hout afkomstig van pallets en wordt toegepast sedert 1996. Het consistente productieproces verleent het materiaal al haar gunstige eigenschappen. öcocolor kenmerkt zich door de drainerende werking, lange levensduur en lage onderhoudskosten. Naast het reguliere onderhoud is ca. elke 3 jaar 5 à 10 cm aanvullen doorgaans voldoende.