Natuurlijk spelen

Avontuurlijk spelen is altijd al ons credo geweest.

Het begrip "natuurlijk spelen" is ontstaan vanuit de behoefte om kinderen meer in contact te brengen met de natuur.

Waarom is spelen in de natuur belangrijk? Kinderen leren spelenderwijs omgaan met de natuur, ze leren wat er leeft, ze leren improviseren, maken kennis met dieren en planten en worden zich bewust van de seizoenen en de effecten van het weer. Spelen in de natuur is bovendien scheppen, het overwinnen van angsten en het kennismaken met mogelijkheden, beperkingen en risico’s. Spelen in de natuur is de meest vanzelfsprekende vorm van natuurlijk spelen.

Niet altijd biedt een natuurlijke omgeving voldoende bewegingsmogelijkheden. Wellicht is er gebrek aan hoogteverschillen om te klimmen en te glijden, beperkte ruimte, etc. Dan kan de omgeving verrijkt worden met spelaanleidingen en speeltoestellen. Het ligt voor de hand om te zoeken naar speeltoestellen die in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving. Elk speelgebied heeft unieke kwaliteiten en mogelijkheden en vraagt om een eigen oplossing. De inrichting van een speelgebied begint met een goed ontwerp, waarbij de omgeving en de natuur leidend horen te zijn. Goede Speelprojecten helpt u graag met het selecteren van toestellen uit het zeer uitgebreide standaard assortiment en verzorgt ook maatwerk.